CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Website này được Công ty NTT DATA VDS quản lý. Khi mỗi người truy cập vào website này, nếu cần liên hệ với chúng tôi qua email về công việc, chúng tôi sẽ lưu lạc thông tin của bạn qua email

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ ứng viên/ khách hàng đến những thông tin được yêu cầu
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan

Thời gian lưu trữ thông tin: 3 tháng

  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

  • NTT DATA VDS và các bộ phận liên quan

  3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  Công ty TNHH NTT DATA VDS
  Địa chỉ liên hệ: Tầng 12, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Email: vds@nttdata.com