Article

Chuyển đổi số không phải phép màu

Nhiều công ty nghĩ chuyển đổi giống như bụi tiên: rắc một ít xung quanh văn phòng là họ đã sẵn sàng đối mặt với thế giới "đổi mới" này. Michael Bruck - cựu chánh văn phòng cho Andrew Grove, cựu CEO Intel và hiện là Giám đốc quản lý của Vacuumlabs Asia, chia sẻ quan điểm về chuyển đổi số với SCMP. Thuật ngữ chuyển đổi số đang được nhắc nhiều tới mức dần trở nên sáo rỗng. Ban đầu chương trình này được đặt ra để nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty và tổ chức trong việc nắm bắt công nghệ, tạo nên sự thay đổi. Chuyển đổi số sau đó trở thành thuật ngữ rộng đến mức nó có nghĩa là hầu hết mọi thứ. Đối mặt với thách thức ngày càng tăng từ các công ty khởi nghiệp số, các công ty truyền thống cuối cùng cũng nhận ra rằng họ không thể phụ thuộc vào những thứ như máy fax nữa. Nhiều bên dường như nghĩ chuyển đổi là một loại bụi thần tiên: rắc một ít xung quanh văn phòng, thế là công ty của họ đã sẵn sàng đối mặt với thế giới "đổi mới" này. Tuy nhiên, chuyển đổi số hoàn toàn không phải như vậy. Những gì nó mang đến là cơ sở hạ tầng công nghệ quan trọng, giống điện và nước, để cho phép theo đuổi các ý tưởng và thực tiễn đổi mới. Bất kỳ công ty nào, nếu không áp dụng công nghệ số trong toàn bộ tổ chức của mình mà vẫn dựa vào giấy tờ, sẽ giống như loài khủng long.