THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN NTT DATA

Cảm ơn bạn đã ghé thăm
NTT DATA VDS

Có phải bạn đang tìm một cơ hội phát triển sự nghiệp? Xem thông tin chi tiết tại trang Tuyển dụng và liên lạc sớm với chúng tôi nhé!

Tìm hiểu ngay Tuyển dụng
Top 10

TOP 10 Việt Nam về dịch vụ
gia công phần mềm

Top 10

ISO 9001:2015, ISO
27001:2013, TISAX

Top 10

300+ nhân viên
chuyên nghiệp

Top 10

Thành viên hiệp hội
VINASA, VNITO

DỊCH VỤ CHÍNH

Phát triển ứng dụng đám mây

NTT DATA VDS là đối tác tin cậy trong việc phát triển các ứng dụng đám mây.

Đọc thêm...
DỊCH VỤ CHÍNH

Phát triển ứng dụng di động

NTT DATA VDS cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng di động trên cả iOS lẫn Android.

Đọc thêm...
DỊCH VỤ CHÍNH

Kiểm thử tự động

NTT DATA VDS cung cấp các giải pháp kiểm thử phần mềm tự động

Đọc thêm...
NTT DATA VDS

Về NTT DATA VDS

NTT DATA VDS là công ty hàng đầu Việt Nam, đối tác tin cậy về phát triển và kiểm thử phần mềm của nhiều công ty tên tuổi đến từ Đức, Pháp, Ý, Mỹ, Nhật Bản ở các lĩnh vực như Ô tô, Năng Lượng, Viễn Thông, Tài chính Ngân hàng. Trong lộ trình trở thành một trung tâm nguồn lực chiến lược tại Việt Nam của NTT DATA, tập đoàn TOP 10 thế giới về dịch vụ CNTT, NTT DATA VDS liên tục tuyển dụng nhân lực có năng lực chuyên môn và ý thức chất lượng tốt bao gồm Java Backend, Frontend developers, Android, iOS mobile app developers, testers (auto, manual).

NTT DATA VDS

Câu chuyện thành công

NTT DATA VDS đã có lịch sử hơn 20 năm đồng hành cùng khách hàng. Hãy cùng tìm hiểu những câu chuyện về hành trình đội ngũ NTT DATA VDS đã nỗ lực thực hiện thành công các dự án lớn về gia công phần mềm.

NTT DATA VDS

Năng lực và nhân sự dự án

Nguồn nhân lực chất lượng cao là niềm tự hào của NTT DATA VDS
Back-end Developers

Các lập trình viên back-end của chúng tôi có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kỹ năng công nghệ sau:

 • Programming language: Java, JavaScript, Python, PHP, …
 • Frameworks: Spring boot, Quarkus, MicroProfile, NodeJS, Akka, Lavarel, Symfony,…
 • Database: MySQL, Postgres, Oracle, Couchbase, MongoDB, MariaDB, Cassandra, SQL,…
 • Testing: Unit test
 • Configuration: SVN or Gitlab/Github

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.

Bottom Image
Fullstack Developers

Các lập trình viên Fullstack của chúng tôi có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kỹ năng công nghệ sau:

 • Back-end development skills
 • Front-end development skills
 • Middleware: ElasticSearch or OpenSearch, Message Broker (Kafka or ActiveMQ or RabitMQ…)
 • Architecture: Design patterns, Microservice, Monolithic
 • Testing: Unit test, E2E Automation Test
 • Containerization & Orchestration : Docker from 2 year, Kubernetes from 1 year
 • CI/CD pipeline: one of common tools (Jenkins, Gitlab CI, Circle CI, Argo CD,…)
 • Logging & Debugging: at least 2 years
 • Security: JWT or KeyCloak or Active Directory,…

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.

Bottom Image
Front-end Developers

Các lập trình viên frontend của chúng tôi có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kỹ năng công nghệ sau:

 • Programing language: HTML/CSS, JavaScript/TypeScript, Python, PHP
 • Frameworks: ReactJS, NextJS, VueJS, Angular, Ember.js, Semantic-UI, Backbone.js, Django, jQuery…
 • Testing: Unit test
 • Configuration: SVN or Gitlab/Github

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.

Bottom Image
Mobile Developers

Các lập trình viên ứng dụng di động có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kỹ năng công nghệ sau:

 • Programming language: Java, Kotlin or Objective-C or Swift or JavaScript,…
 • Frameworks: Android SDK, Swift, x-Code, React Native,…
 • Database: SQLite, Firebase…
 • Test Automation: Unit test
 • Configuration: SVN or Gitlab/Github

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.

Bottom Image
Automation Tester

Các kiểm thử viên tự động của chúng tôi có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về kỹ năng công nghệ sau:

 • Scripting: Java, C#, Python,…
 • Basic Knowledge: Microservices, SDLC, RESTfull API, HTML, Quality Assurance, Testing Methodologies,…
 • Framework: Selenium/Serenity, Cucumber, Appium, Cypress, Katalon, Robot Framework, TestNG, Gherkin, Microsoft Test manager, Mocha,…
 • Methodology: Agile/Scrum, BDD
 • CI/CD pipeline: Jenkins, Git, Jira
 • Database: SQLite, My SQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Firebase
 • Security: SonarQube, Black Duck
 • Tools: IntelliJ, Visual Studio Code, Android Studio, JMeter, Postman, Rest-Assured, SoapUI,…

Các kỹ sư phần mềm của chúng tôi có kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp chuyển tải đẩy đủ yêu cầu của khách hàng vào các tính năng phần mềm.

Bottom Image

NTT DATA VDS

Trở thành đồng đội của nhau bạn nhé

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 24 62 51 28 90

Email: vds@nttdata.com

Ứng tuyển ngay