Article

Có nên sử dụng AI Github Copilot để lập trình?

TECH & YOU là góc chia sẻ công nghệ nội bộ của anh chị em NTT DATA VDS. Các bài viết đến từ các thành viên yêu công nghệ của 2 trung tâm phát triển phần mềm, các chuyên gia từ Ban phát triển nhân lực. “Có nên sử dụng AI Github Copilot để lập trình?” là một chủ đề thú vị mà TECH & YOU muốn gửi đến các bạn.

GitHub Copilot là gì? GitHub Copilot là một công cụ AI hỗ trợ sinh code (code completion), do GitHub và OpenAI cùng phát triển. Nó hỗ trợ các nhà phát triển bằng cách đề xuất các dòng code hoặc toàn bộ hàm dựa trên ngữ cảnh trong trình soạn thảo.

Nguyên lý hoạt động: Sử dụng mô hình AI Codex của OpenAI, Copilot phân tích code hiện tại và các chú thích (comment) để tạo ra các đề xuất code phù hợp với ngữ cảnh, hoạt động trực tiếp trong môi trường lập trình. Tại sao nên sử dụng GitHub Copilot? Copilot giúp tăng năng suất, giảm các lỗi lập trình phổ biến và đẩy nhanh quá trình phát triển bằng cách tự động hóa các tác vụ thông thường cũng như đề xuất các giải pháp tối ưu. Lợi ích chính:
  • Tăng tốc độ lập trình lên tới 56%.
  • Nâng cao việc học tập cho các nhà phát triển mới.
  • Thúc đẩy tính chính xác và chất lượng của mã.
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và frameworks.
Tại sao chưa nên sử dụng GitHub Copilot trong các dự án cho khách hàng? GitHub Copilot hoàn toàn có thể vô tình đưa mã nguồn có bản quyền từ dữ liệu đào tạo vào đoạn mã mà bạn tạo ra cho khách hàng. Hậu quả từ tranh chấp sở hữu trí tuệ này sẽ gây ra cho công ty bạn những thiệt hại lớn về tiền bạc và uy tín. Ngoài ra, một lập trình viên thiếu năng lực và kinh nghiệm sử dụng Gen AI rất dễ tạo ra những đoạn mã sai so với yêu cầu, không phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ hoặc tiêu chuẩn bảo mật. Do đó, mặc dù hữu ích cho việc tạo ý tưởng và học hỏi, GitHub Copilot hiện tại vẫn được xem là chưa phù hợp với việc phát triển các phần mềm cho khách hàng.